Reklama
 
Blog | Scio

Co dokážou děti samy?

Děti touží po samostatnosti. Již od narození vykonávají svou velkou životní cestu k autonomii. Usilování o ni můžeme nejlépe pozorovat u batolat i předškoláků. V této době se děti samy od sebe učí ty nejnáročnější dovednosti. Berou věci do ručiček, ohmatávají, aby je prozkoumaly a přivlastnily si. Učí se chodit, aby mohly samy objevovat svět a měly svobodu pohybu. Učí se mluvit, aby vyjádřily svá přání. Všechny tyto věci se učí ze své vůle, z vlastní touhy stát se nezávislými a samostatnými. Předškoláci odhání rodiče spěchající na pomoc slovy „ne, já sám“, chtějí být u každé činnosti, chtějí pomáhat a být užiteční. 

Ale spousta rodičů vše dělá za své děti. Z úst těchto rodičů často slyšíme: „Nemůžeš krájet, řízneš se!“ „Já jdu uklízet, ty si jdi raději hrát.“ „Ne, na to jsi ještě malý!“ Těmito a jinými větami zabraňujeme dětem rozvíjet dovednosti důležité pro každodenní život, brzdíme jejich samostatnost a v posledku i chuť a vůli učit se novým věcem. Vysíláme jim signál, že spousta běžných činností je nebezpečných, že jsou nešikovné (řízneš se!), že pomoc v domácnosti je otrava (jdi si raději hrát), a že užitečnou práci dělají jen dospělí a děti nejsou potřebné (na to jsi malý).

Není se co divit, že až povyrostou, nebudou chtít pomáhat, nebudou si věřit a nebudou toho mnoho umět. Zkrátka nebudou samostatné a nebudou se cítit potřebné, což negativně ovlivní jejich sebehodnocení i roli v rodině.

Níže nabízíme jednoduchý orientační přehled toho, jaké činnosti každodenního života dítě zvládá v různém věku. Samozřejmě, každé dítě je jiné a je třeba respektovat jeho individuální vývoj. Co jedno dítě zvládá ve dvou a půl letech, jiné si osvojí ve čtyřech. To je normální a v pořádku. Zpravidla ale platí, že jakmile se dítě začne o nějakou aktivitu zajímat, tak ji (nejprve s dohledem a dopomocí) i zvládne. Řiďte se svým úsudkem a úsudkem dítěte, který vám sděluje – vždyť proto se učilo mluvit: aby dosáhlo autonomie a mohlo se jí dožadovat ve stále větší a větší míře.

Reklama

A jaké jsou Vaše zkušenosti s dětmi? Co a v jakém věku dokážou, čím Vás překvapily? Jakékoli postřehy můžete psát do diskuse.

 

2 – 3 roku

Dítě rozvíjí své pohybové a řečové dovednosti. Uvědomuje si již sebe sama, dokáže se orientovat v prostoru. Potřebuje neustálou činnost, neaktivita jej frustruje. Typické jsou i výbuchy vzteku.

 • Pomůže s úklidem hraček
 • S drobnou dopomocí se oblékne
 • Samo se nají, nejprve lžičkou, zakrátko i vidličkou
 • Omyje talířek po jídle
 • Pomůže s prostíráním stolu
 • S pomocí a kontrolou si vyčistí zuby a umyje obličej
 • Vybere si ze dvou možností
 • Dokáže plánovat, rozvrhovat a řídit vlastní hru
 • Umí pozdravit, poděkovat, poprosit

 

4 – 5 let

Předškolák je velice aktivní a touží vyzkoušet si v praxi vše, co se naučil. Preferuje hru nápodobou – proto chce zkoušet vše, co vidí u rodičů, sourozenců. Má velice živou představivost, která mnohdy zkreslí jeho vnímání reality a vzpomínky – nám se pak může zdát, že lže. Začíná regulovat své chování a přizpůsobovat je sociální situaci, dokáže si být vědomé svých povinností.

 • Zná celé své jméno a adresu
 • Utře prach tam, kam dosáhne a sklidí po jídle ze stolu
 • Nakrmí domácí mazlíčky
 • Dokáže si koupit jednu věc
 • Chápe, jak fungují a jak se užívají peníze
 • Bez pomoci si vyčistí zuby, umyje obličej a učeše vlasy
 • Dokáže samostatně navštívit toaletu
 • Roztřídí si špinavé prádlo
 • Poskládá své oblečení
 • Samo si vybere, co si vezme na sebe
 • Samo přichází s (již reálnými) nápady, co by chtělo dělat samo či se zbytkem rodiny
 • Dokáže se omluvit a vyhodnotit, kdy je slůvko „promiň“ na místě
 • Dokáže jíst příborem a pomůže s prostřením stolu

 

6 – 7 let

Sebehodnocení dítěte je stále závislé na tom, jak jej hodnotí okolí. Nekriticky uznává autoritu rodičů a učitelů. Zvyšuje se jeho touha po aktivitě a zapojení se do chodu rodiny. Myšlení dítěte je stále konkrétní, není schopné abstrakce. Pomalu však mizí egocentrismus – uvědomuje si, že není středobodem světa. Má dobře vyvinutou hrubou motoriku, jemná motorika se vyvíjí velice rychle.

 • Pomůže s vařením – krájet (bezpečně používá ostrý nůž), míchat, šlehat…
 • Samo zvládne prostřít stůl a připravit jednoduché jídlo, třeba sendvič, míchaná vajíčka, obložené chleby, uvaří čaj aj.
 • Umyje nádobí, narovná je do myčky a po umytí uklidí
 • Zvládá bezpečně používat domácí úklidové prostředky
 • Je samostatné při hygieně, koupání, ostříhá si nehty (s výjimkou dominantní ruky, tj. pravák si neostříhá nehty na pravé ruce), poklidí koupelnu po použití
 • Vyčistí si boty
 • Ustele si
 • Samo vynese koš, třídí odpad
 • Dokáže rozhodnout, co by jej mohlo bavit a co chce dělat
 • Zapojí se do tvorby nákupního seznamu
 • Pomůže na zahradě
 • Samostatně vyřeší drobný problém (např. ztracený penál)
 • Samo si připraví tašku do školy
 • Dokáže hospodařit s kapesným
 • Zvládá komunikovat s dospělými, bez problémů rozlišuje, kdy je vhodné vykat a tykat
 • Dokáže plánovat, organizovat a koordinovat svůj čas v kratším časovém období (např. na 1 odpoledne)
 • Jezdí na kole a je schopné rychle si osvojit techniku a pravidla dalších sportů

 

8 – 9 let

Objevují se první známky zpochybňování autorit, přesto je dítě závislé na hodnocení druhých.Motorické dovednosti jsou dobře rozvinuté, dítě zvládne i náročnější a přesnější činnosti.

 • Je schopné převzít zodpovědnost za své osobní věci
 • Složí a uklidí si oblečení
 • Dokáže si přišít knoflík, poutko apod.
 • Postará se o své venkovní sportovní potřeby (napumpuje kolo, očistí kolečkové brusle aj.)
 • Veškerou osobní hygienu zvládá bez kontroly dospělého
 • Pořádně zamete a poklidí
 • Přečte recept a zvládne podle něj přichystat jednoduché jídlo
 • Dokáže nakupovat, platit a zkontrolovat peníze
 • Převezme a zapíše vzkaz
 • Zvládne chodit samo do školy, pokud do ní není cesta příliš komplikovaná
 • Rozhodne si, jaký kroužek chce navštěvovat, v diskusi s rodičem posoudí reálnost svých přání

 

10 – 13 let

S nástupem puberty dítě nevnímá sebe sama pouze tak, jak ho hodnotí ostatní (zejména dospělí). Nepřejímá hodnoty a normy od autorit, ale vytváří si své. Uvědoměle touží po samostatnosti, ale i po uznání od vrstevníků. Rozvíjí se logické myšlení a postupně i myšlení abstraktní.

 • Zvládne zůstat delší dobu doma samo
 • Zvládne chodit samo do školy
 • Hlídá si plnění domácích úkolů a termíny zkoušení
 • Samostatně nakoupí a vybere, co je třeba pořídit
 • Správně použije pračku, myčku, sušičku, troubu
 • Samo připraví oběd či večeři, včetně rozhodnutí co vařit a zajištění surovin
 • Zorientuje se na štítkách na oblečení
 • Vyžehlí
 • Pomůže s domácím kutěním (šroubováním, pilováním aj.)
 • Plně ohlídá mladší sourozence

 

14 – 18 let

Dítě již dokáže většinu běžných činností, je schopné abstraktního myšlení a plně samostatného fungování. Plně dokáže posoudit důsledky svých činů. Adolescent hledá svou vlastní identitu, normy, vymezuje se vůči autoritám.

 • Samo si najde první brigádu (a zodpovědně na ní chodí)
 • Uvaří plnohodnotné jídlo, zvažuje i to, zda se jedná o zdravý pokrm
 • Zná léčiva v domácnosti, dokáže se vyznat v příbalových letácích
 • Zvládne prakticky všechny domácí práce
 • Samostatně si plánuje volný čas, čas pro studium
 • Dokáže zvážit a vyhodnotit důsledky svých rozhodnutí
 • Samostatně komunikuje s úřadem (vyřízení osobních průkazů apod.)
 • Dokáže si spravovat vlastní finance, dlouhodobě plánovat výdaje, spořit, spravuje svůj účet u banky (většinou studentský, který mu musí sjednat zákonný zástupce)
 • Dokáže si zorganizovat a jet samo na výlety i dovolené bez dohledu dospělého
 • Naplánuje a zorganizuje výlet pro celou rodinu, a to i do neznámé turisticky náročné země a je na cestě rovnocenným partnerem rodičům

 

Adéla Zelenda Kupcová, Scio

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama